ตรังเปิดโรงเรียนสอบใบขับขี่แห่งแรกภาคใต้

ตรังเปิดโรงเรียนสอบใบขับขี่แห่งแรกภาคใต้

ตรัง – กรมการขนส่งทางบก อนุญาตให้โรงเรียนท่ากลางสอนขับรถยนต์ เป็นโรงเรียนสอบขับรถยนต์แห่งแรกในจังหวัดตรังและในภาคใต้ ที่ผู้เรียนสามารถสอบและรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้เลย

552000011337902

โรงเรียนสอบใบขับขี่แห่งแรก


วันนี้ (8 ก.ย.) นางพรพิมล ตันติรัศมี หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพการสอนขับขี่รถยนต์ กรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย นายกลยุทธ์ จัตุฑะศรี หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาติขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ได้เข้าตรวจโรงเรียนท่ากลางสอนขับรถยนต์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง

โดยมีนายพิศาล วีรวรรณ ผู้จัดการโรงเรียน และผู้ได้รับใบอนุญาต ให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการ เพื่อตรวจสอบและประเมินการก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง กับโรงเรียนสอนขับรถยนต์แห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดตรัง รวมทั้งยังเป็นแห่งแรกในภาคใต้ด้วย ที่เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะสามารถสอบและรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้เลย

นางพรพิมล ตันติรัศมี หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพการสอนขับขี่รถยนต์ กรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกมีนโยบายที่จะสนับสนุน เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมสนับสนุนให้มีการเปิดโรงเรียนสอนขับรถยนต์ ที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง เพื่อให้ผู้ที่ขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้ผ่านการอบรมและการเรียนการสอน จากทางโรงเรียนสอนขับรถยนต์ที่ได้มาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ดังนั้น จึงได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาซอฟแวร์ระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) เพื่อนำมาใช้กับโรงเรียนสอนขับรถยนต์ทุกแห่งทั่วทั้งประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดขึ้น และเมื่อทางโรงเรียนสอนขับรถยนต์ได้ติดตั้งระบบดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ขอใบอนุญาตขับขี่ก็จะมีผลการเรียนการสอนออกมาตามมาตรฐาน และได้รับสิทธิในสอบเพื่อรับใบอนุญาติขับขี่จากทางโรงเรียนได้เลย

นายกลยุทธ์ จัตุฑะศรี หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ในฐานะหัวหน้าฝ่ายคอยดูแลและควบคุมให้การสนับสนุนแนวทางและการทดสอบ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กรมการขนส่งทางบกได้จัดระเบียบขึ้นมา กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ได้จัดเจ้าหน้ามาทำการทดสอบที่โรงเรียนท่ากลางสอนขับรถยนต์ เดือนละ 2 ครั้ง

ซึ่ง คาดว่าต่อไปคงจะดียิ่งขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน กับที่กรมการขนส่งทางบกได้ปฏิบัติยึดถือกันมาโดยตลอด จึงฝากให้ทางโรงเรียนสอนด้วยความยุติธรรม และให้การดูแลเพื่อให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ออกไปแล้ว จะได้เป็นผู้ขับขี่รถถูกต้องตามระเบียบกฏหมาย รวมทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถในการใช้รถใช้ถนน เพื่อที่จะเป็นการลดอุบัติเหตุของจังหวัดตรังได้อีกทางหนึ่ง