Chevrolet Cruze 2011 นวัตกรรมใหม่กับการประหยัดน้ำมัน

Chevrolet Cruze 2011 นวัตกรรมใหม่กับการประหยัดน้ำมัน

Chevrolet Cruze 2011

ในขณะที่เราหวังให้รถ supercars 1,000 แรงม้าใช้เชื้อเพลิงเพียง 100 ไมล์/แกลลอน การปรับปรุงเพื่อการประหยัดเชื้อเพลิงโดยไม่กระทบต่อสมรรถนะของรถก็ยังเป็นสิ่งที่ยากลำบากสำหรับผู้ผลิต พวกเขาพยายามลดทุก ๆ ไมล์/แกลลอน โดยลดขนาดเครื่องยนต์, ใส่เทอร์โบชาร์ต, วาล์วแปรผัน, ใช้พลังงานไฟฟ้าช่วย หรือ ลดน้ำหนัก หนทางที่ดีอีกทางคือการปรับปรุงหลักอากาศพลศาสตร์ (aerodynamics) ให้ดีขึ้น ซึ่ง 2011 Chevrolet Cruze Eco ก็พิสูจน์ให้เห็นกับตัวเลข 40 ไมล์/แกลลอน (ประมาณ 18 กม./ลิตร)

automatic air shutter system

Cruze Eco ใช้ระบบชัตเตอร์ปรับปริมาณอากาศอัตโนมัติ ที่จะปิดช่องอากาศเข้าเครื่องยนต์เมือวิ่งที่ความเร็วสูงเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงลง (สามารถเพิ่มระยะได้ 5 ไมล์/แกลลอน) ระบบชัตเตอร์จะติดตั้งพร้อมกับเซนเซอร์ที่จะวัดความเปลี่ยนแปลงของสปีดหรืออุณหภูมิ

ถ้าอุณหภูมิเครื่องลดลงหรือเซนเซอร์วัดความเร็วรถอยู่ในความเร็วที่กำหนด ช่องลมจะถูกปิดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อตัดอากาศที่จะเข้าสู่เครื่องยนต์ และสามารถเปิดได้เพื่อเพิ่มปริมาณอากาศสำหรับการหล่อเย็นเครื่องยนต์ในช่วงการใช้ความเร็วต่ำ

ที่มา : General Motor