รถยนต์ระบบไฟฟ้า

Audi A7 Sports Sedan และ Audi Q5 Hybrid มาปี 2010 และ 2011

Audi A7 Sports Sedan และ Audi Q5 Hybrid มาปี 2010 และ 2011

ออดี้ เผยภาพและรายละเอียดของรถยนต์รุ่นใหม่ที่เตรียมเปิดตัวในอนาคต เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ว่า ภายในปี 2015 ออดี้ จะมีรถยนต์ในตลาดเป็นจำนวนถึง 34-42 รุ่น