ทาทา เป็น 1 ใน 6 ค่ายรถยนต์ ยืนยันอย่างเป็นทางการ ว่า อีโค คาร์ จะเดินหน้าต่อไปอย่างแน่นอน

ทาทา เป็น 1 ใน 6 ค่ายรถยนต์ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในโครงการอีโค คาร์ และได้รับบัตรส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ…