คำค้น: New Ford GT Mk II 2020 ที่รายการผลิตขึ้นเพียง 45 คันทั่วโลก